به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل جناب آقای شاه مرادی در میزگرد شکل گیری آموزش از راه دور ایرنا حضور یافتند و به سوءلات مطروحه به شرح ذیل پاسخ دادند :

س: فلسفه آموزش از راه دور از چه زمانی شکل گرفت؟

آموزش از راه دور آموزشی غیرحضوری و نیمه حضوری بر اساس برنامه های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تمام یا بخشی از موضوعات درسی دوره متوسطه اول (راهنمایی سابق) و متوسطه دوم با تاکید بر فراگیری دروس از طریق دیداری، شنیداری و کاهش حضور در کلاس درس تعریف می شود این تعریف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در ششم آذرماه سال 75 مصوب شده است.
آموزش از راه دور در ایران دارای پیشینه ای است در سال 1356 آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی و دانشگاه ابوریحان فعالیت خود را آغاز کرد تا اینکه در سال 1365 دانشگاه پیام نور به وجود آمد و مساله آموزش از راه دور مورد توجه مسوولان آموزش و پرورش قرار گرفت و حرکت اولیه آن در سال 1375 آغاز شد و در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی موسسه ای را به ثبت رساند که این موسسه تولیت آموزش از راه دور را در آموزش و پرورش به عهده گرفت.

زمینه اجرایی این مصوبه به سال 1383 می رسد، در این سال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تکمیل شد و عملا از مهر 1383 اولین مراکز آموزش از راه دور که 120 مرکز بود در کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
آموزش از راه دور امروزه به آن آموزش دور می گویند به این دلیل که بعد مسافت هم معنا ندارد در بیش از 60 کشور جهان از این سیستم بهره گرفته می شود. در برخی کشورها به عنوان یک نظام آموزشی در کنار آموزش رسمی دیده می شود و در برخی کشورها به شکل یک روش آموزشی است که از جمله در کشور ما به عنوان یک روش آموزشی در کنار روش حضوری دیده می شود.

اساسا رسالت آموزش از راه دور به عنوان یک نظام مکمل است به عنوان یک فرصت دوم آموزشی برای بازماندگان از تحصیل. طبق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش بازماندگان از تحصیل به دو گروه تعریف می شوند یک سری دانش آموزان لازم التعلیمی که شرایط آموزش حضوری را دارند اما امکان و شرایط دسترسی به آموزش حضوری را ندارند مثل دانش آموزان در روستاهایی که بعد مسافت زیاد است و دوره متوسطه اول و دوم را در آن مناطق نداریم.

محدوده فعالیت آموزش از راه دور در شرایط فعلی دوره متوسطه اول و دوم است و شامل دوره ابتدایی نمی شود . گروه اول دانش آموزان لازم التعلیم هستند دانش آموزانی که امکان دسترسی به شرایط آموزشی را ندارند که دسته بندی می شوند و گروه دوم دانش آموزانی که فرصت اول را از دست می دهند به این افراد بزرگسال می گوییم به این معنا که شرایط سنی روزانه را بنا به هر دلیل از دست داده اند و اکنون قصد دارند از این ظرفیت استفاده کنند آموزش از راه دور وظیفه دارد این گروه از دانش آموزان را پوشش دهد.
با مقایسه آموزش از راه دور در کشورهای دیگر در می یابیم که این نوع آموزش به دلایل زیادی به وجود آمده است از جمله در کشورهای آفریقایی به دلیل تنگناهای اقتصادی و نارسایی های موسسات آموزشی است و در جایی مثل استرالیا به دلیل گستردگی و پراکندگی کشور است، در برخی جاها به دلیل ناکافی بودن ظرفیت های آموزش حضوری مثل چین و هندوستان است و در برخی کشورها آموزش را به عنوان یک آموزش مادام العمر تلقی می کنند مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی.

در کشور ما هم به دلیل وسعت زیاد به این آموزش نیاز داریم و طبیعتا آموزش و پرورش هر چقدر هم تلاش کند باز در تامین منابع مشکل دارد و نکته دیگر اینکه اگر بخواهیم فلسفه آموزش از راه دور را داشته باشیم در مبانی دینی می توانیم آن را جستجو کنیم.

بنابراین به دلایل زیادی، آموزش از راه دور در مجموعه آموزش و پرورش یک ضرورت است از سال 1383 که این فعالیت شروع شده به تدریج مراحلی را طی کرده من در سه زمان و شش دسته آموزش از راه دور را خدمتتان عرض می کنم.

در گذشته و حال و آینده، در گذشته آموزش از راه دور دو مرحله را پشت سر گذاشته، یکی تاسیس و ایجاد و دوم توسعه. در بدو کار 120 مرکز داشتیم که این مراکز آموزش از راه دور دو هزار مرکز توسعه پیدا کرد.

س: چرا در مقطعی فعالیت مدارس آموزش از راه دور کاهش یافته است؟

یک ابهام در سال های گذشته در ماموریت های آموزش از راه دور به وجود آمد و بعد مرحله دوم یک توقف به معنای کاهش فعالیت و یک شیب ملایم در فعالیت ها و مسایل مختلف داشتیم.

آموزش از راه دور وقتی به وجود آمد یک سری زیرساخت های قانونی و شرایط اساسی لازم داشت که سال های اول به تدریج تکمیل شد، اکنون این مراکز تغییر نام داده و به آنها مدارس آموزش از راه دور گفته می شود چون تمام مولفه های یک مدرسه در این مراکز وجود دارد بنابراین طبق مصوبه شورای عالی اداری، مراکز به مدرسه تغییر نام پیدا کرد.

در اوایل به تدریج میل به آموزش های نیمه حضوری و غیر حضوری شدت پیدا کرد و این مراکز افزایش یافت و تعداد مراکز باعث شد که آن نظارت و کنترل لازم اعمال نشود و این مساله باعث شد در شرایط حال ابهام به وجود آمد که آیا این تعداد مدرسه ضرورت دارد در کشور فعالیت کند یا خیر؟

این ابهام به عنوان یک بحث کارشناسی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت و دو اتفاق افتاد که روند کار را کاهش داد اول اینکه مصوبه ای در جلسه 145 شورای عالی اداری گذشت که بر اساس آن موسسات آموزش از راه دور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آموزش وپرورش انتقال داده شد، نکته دیگر این بود که مصوباتی که در شورای عالی آموزش و پرورش گذشت محدوده فعالیت این مدارس را محدودتر کرد، یک گروه دانش آموزانی که می توانستند در این سیستم فعالیت کنند از این مجموعه حذف کرد و تعدادی از مراکز هم وقتی به تدریج دانش آموزان خود را از دست دادند، متوقف شدند.
انتقال مدارس آموزش از راه دور به مدارس بازتاب های زیادی داشت از جمله اینکه چون این مدارس به صورت غیر دولتی اداره می شوند، وقتی با کاهش دانش آموز مواجه شدند عملا امکان فعالیت آنها نیز بسیار پایین آمد.

س: برای رفع ابهامات و آسیب شناسی فعالیت مدارس آموزش از راه دور چه کرده اید؟

در شرایط حال که بیش از یک سال است کار می کنیم اولین کار بعد از توقف و یا کاهش فعالیت مدارس آموزش از راه دور، آسیب شناسی بود به گونه ای که با کمک دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ابهاماتی که در این سیستم ایجاد شده بود را با در نظر گرفتن قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها احصا کردیم و به گونه ای ما بعد از جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که مشکلات آموزش از راه دور را در چهار دسته می توان تقسیم کرد یک سری مشکلات فرهنگی است، یک سری مشکلات ساختاری، یک سری محتوایی و یک سری مشکلات پشتیبانی است.

حدود 200 عنوان در این قسمت مشکل شناسایی کردیم متناسب با اینها راهکار پیشنهاد شد و دو نکته باعث شد که آموزش از راه دور فعالیت هایش کاهش یابد یکی مصوبه شورای عالی اداری بود که باعث تغییر این ساختار شد، ساختاری که قبلا به عنوان یک موسسه با اختیارات کافی بود، به یک مدیریت ذیل یک سازمان تبدیل شد، و ساختار را از نظر عملکردی دچار مشکل کرد.

مصوبه 849 آموزش و پرورش نیز چند نکته داشت یکی اینکه ما دانش آموزان لازم التعلیم یعنی کسانی که امکان حضورشان در آموزش رسمی و حضوری فراهم نیست را در این مدارس داشته باشیم طبق قانون هم آموزش و پرورش مکلف است سرانه اینها را پرداخت کند.

آموزش و پرورش در آن شرایط با تنگناهای مالی مواجه بود و امکان تامین سرانه مالی را نداشت و گفتند از این ظرفیت نمی خواهیم استفاده شود.

به همین دلیل رویه ورود دانش آموز لازم التعلیم را تغییر دادند قبلا موسس به عنوان بخش غیر دولتی افراد را شناسایی و به کمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش معرفی کرد و آنها تشخیص می دادند که این دانش آموز شرایط حضور در مدرسه روزانه را ندارد یا خیر.

نکته دوم این بود که دانش آموزان متاهل دختر و پسر که در آموزش رسمی با محدودیت مواجه بودند می توانستند از امکانات آموزش از راه دور استفاده کنند که البته با مصوبات جدید بخش پسران حذف شد یعنی فرزندان کار و پسرانی که کار می کنند شرایط روزانه را دارند و طبق این مصوبه دیگر نمی توانستند در مدارس آموزش از راه دور تحصیل کنند و باید وارد مدارس روزانه می شدند.

نکته سوم اینکه اجازه برگزاری امتحانات بنا به دلایلی که قابل بررسی است از مدارس سلب شد و طبق دستور العمل جدید باید امتحانات در مدارس دولتی برگزار می شد یکی از دلایلی که باعث شد این مصوبه انجام گیرد عده ای معتقد بودند که امتحانات در مدارس آموزش از راه دور آسان گرفته می شود و ممکن است خروجی دانش آموز این مدارس مد نظر آموزش و پرورش نباشد.

البته این موضوع یک نظریه و دیدگاه بود و هیچ تحقیق کاملی دراین رابطه صورت نگرفته بود
اموزش از راه دور یک شعار خوبی داشت و آن آموزش آسان، کیفیت، همه جا و برای همه، بود و یکی از دغدغه مسوولان آموزش و پرورش این بود که جایی امتحانات برگزار شود که نظارت آموزش و پرورش بیشتر باشد به همین جهت این مصوبه انجام شد.

نکته دیگر در آموزش از راه دور در متوسطه اول و متوسطه دوم این بود که در رشته های نظری و کار دانش اجازه فعالیت داشتیم اما اجازه فعالیت فنی و حرفه ای داده نشده بود، در کار دانش گذشته به این شکل بود که مدارس ما اگر امکان ارایه مهارت داشتند کارگاه های مهارت را مهیا می کردند و دانش آموز پس از گذراندن بخش مهارتی به صورت حضوری و پاس دروس عمومی، منجر به صدور مدرک تحصیلی می شد.لذا در مصوبه 849 مهارت را از مدارس سلب کردند و گفتند دانش آموزی که می خواهد در کار دانش تحصیل کند گواهی مهارت را از مراکزی که تحت فنی و حرفه ای یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا سازمان تبلیغات هستند را از آنجا بیاورد و دروس عمومی را در مدرسه سپری کند تا بتواند مدرک تحصیلی دریافت کند.
این قضیه باعث کاهش دانش آموز در مدارس آموزش از راه دور شد به گونه ای که در سال تحصیلی 89-88 ، حدود 400 هزار دانش آموز تحت پوشش بود که در سال 92 به 206 هزار دانش آموز کاهش یافت و تعداد مراکز از دو هزار مرکز به یک هزار و 751 مرکز یا مدرسه رسید.

برای بازنگری درباره دلایل این کاهش هفت کارگروه به شکل تخصصی مشغول کار شدند تا زیر ساخت های آموزش از راه دور را با تجربه 10 ساله با شرایط بومی آموزش و پرورش در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد بازنگری قرار دهند تا از این ظرفیت برای آموزش و پرورش کشور استفاده شود.
یکی از این کارگروه ها برنامه ریزی و پژوهش است ما می خواهیم کارها مبنای پژوهشی داشته باشد، کارگروه دوم توانمندسازی نیروی انسانی متناسب با شرایط این بخش، کارگروه سوم آموزش های مجازی و اکترونیکی است.
آنچه که در مستندات قانونی برای فعالیت مدارس آموزش از راه دور آمده استفاده از سه روش کتاب محور، دیداری شنیداری و آموزش های الکترونیکی است که ما اکنون بیشتر در بخش اول و دوم مانده ایم و هنوز از ظرفیت های بخش سوم به خوبی استفاده نکرده ایم. در بخش سوم از مجموع یک هزار و 751 مدرسه، تنها 10 مدرسه یا مرکز ما که فعالیت های خارج از کشور انجام می دهند از آموزش های الکترونیکی برخوردارند و مدارس داخل کشور بنا به تشخیص شورای عالی آموزش و پرورش هنوز به طور رسمی وارد این آموزش ها نشده اند.

از مجموع 206 هزار دانش آموز زیر پوشش مدارس آموزش از راه دور، 570 دانش آموز در این 10 مرکز خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند.

ما می خواهیم بخش زیرساخت های آموزش های الکترونیکی را در بحث آموزش نیمه حضوری و حتی به عنوان کمک به مدارس روزانه آماده کنیم.

کارگروه دیگر تولید محتوا است ما در مدارس آموزش از راه دور همان محتویات آموزش رسمی که کتاب مورد نظر آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی است را پی گیری می کنیم اما از آنجا که فراگیر ما شرایط متفاوتی دارد لازمه آن این است که تنوع سفره محتوایی دانش آموزان را غنا ببخشیم.
در گذشته تعدادی از کتاب های درسی را به صورت خودآموز چاپ کردیم که دانش آموزان از این ظرفیت استفاده می کنند این کتاب ها بدون معلم هم قابلیت فراگیری دارد، همچنین تعدادی سی دی آموزشی تولید کردیم و در گذشته 92 عنوان کتاب درسی کتاب خودآموز و 256 عنوان نرم افزار آموزشی تولید شده است.
کارگروه دیگر فعالیت های فرهنگی و پرورشی است بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته در بخش های فرهنگی و پرورشی کمتر کار شده که بنا داریم با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی و تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش این بخش را غنا ببخشیم.

کارگروه دیگر مدارس خارج از کشور است از آنجا که تعداد زیادی دانش آموزان ایرانی خارج از کشور داریم که ممکن است در مدارس ما تحصیل نکنند رسالت این مجموعه آن است که این دانش آموزان را جذب کند.
آیین نامه های آن اکنون در حال بازنگری است و حرکت های اولیه در این بازنگری آن است که در سال های گذشته در دستور العمل ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش، نیروی انسانی به این مدارس مامور نمی شد، اولین اتفاقی که افتاد این است که برای سال تحصیلی 94-93 برای مدارس آموزش از راه دور، مدیری مامور از آموزش و پرورش می گیرند این مدیر هم به مدارس کمک می کند و هم بعد نظارت را تقویت می کند.
قدم بعد اصلاح مصوبه 849 است که در دستور کار شورای عالی است پیش نویس آماده شده که با مامور شدن مدیر به این مدارس، امتحانات به این مدارس انتقال می یابد.

اساسا در ورود به پدیده های جدید گروهی مقاومت می کنند و هنوز هم عده ای از کارشناسان آموزش از راه دور را کامل نمی دانند و معتقدند که فعل و انفعالات تربیتی در این نوع آموزش اتفاق نمی افتد.
در مدتی که آموزش از راه دور توانست خودش را حفظ کند حقانیت و مفید بودن آن ثابت تمام دغدغه این سیستم دانش آموز بازمانده از تحصیل است ما هنوز هم افرادی را داریم در نقاط مختلف کشور که از فرصت های آموزشی بهره مند نیستند.


- آموزش الکترونیکی علمدار آموزش از راه دور

معتقدیم آموزش از راه دور می تواند در بحث عدالت آموزشی موثر باشد و مساله دیگر اینکه در نقشه راه ارایه خدمات نوین آموزشی و الکترونیک است که معتقدم آموزش از راه دور باید به سمتی برود که علمدار آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دو باشد با زیرساخت های لازم.

- توسعه فرهنگ مشارکتی هدف مهم آموزش از راه دور

آموزش و پرورش با تصویب سند تحول بنیادین در مسیر خوبی قرار گرفته است، سند محتوای غنی دارد تمام آموزش و پرورش باید در این سمت قرار گیرند.

آموزش و پرورش بخش فکور جامعه است و طرح دیدگاه های متفاوت به پختگی آن کمک می کند ما در این مسیر بنا داریم اشکالات در آموزش اصلاح شود.یکی از اهداف آموزش از راه دور توسعه فرهنگ مشارکت مردم در آموزش و پرورش است و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز سیاست هایی چون توانمندسازی نیروی انسانی، عملیاتی کردن بودجه، توسعه مشارکت های مردمی و تمرکز زادیی را برای ادامه فعالیت ها اعلام کرده اند.

ما نه در مقام تقلید بلکه به عنوان یک نیاز آموزش از راه دور را ضروری می دانیم اما این آموزش از راه دور باید آموزش مجازی را در مجموعه آموزش و پرورش مدیریت کند معتقدم در تعاریف اولیه ظرفیت های خوب آموزش نیمه حصوری و غیرحضوری ایجاد شده منتهی ما ظرفیت نیمه حضوری را استفاده کرده ایم و اکنون شیوه متداول ما مدارس نیمه حضوری است.

با توجه به اینکه ما در بین دانش آموزان باز مانده از تحصیل هم دانش آموز لازم التعلیم و هم بزرگسال داریم به این آموزش نیاز داریم.

رویکرد اخیر نهضت سواد‌آموزی استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش است و اکنون شورای عالی آموزش و پرورش در صدد است با انجام کارهای کارشناسی، ظرفیت آموزش از راه دور به گونه ای تعریف کند که دوره ابتدایی را نیز پوشش دهد.

در اصلاح ساختارها آموزش و پرورش به تناسب شرایط قدم هایی برمی دارد و بحث آموزش از راه دور مرتب کارشناسی می شود و برای استفاده بهینه در آینده کارشناسی خواهد شد.

س: تعداد مدارس و دانش آموزان آموزش از راه دور به تفکیک جنسیت

تعداد مدارس آموزش از راه دور در نیمسال دوم سال تحصیلی 93 -92، یک هزار و 751 مدرسه بوده است که از این تعداد 966 مدرسه ما در بخش شهری دخترانه است و یک هزار و 105 مدرسه شهری پسرانه بوده و 59 مدرسه روستایی دخترانه و 81 مدرسه روستایی پسر بوده است. در مجموع دو هزار و 71 مدرسه ما شهری و 140 مدرسه ما روستایی است.

آمار دانش آموزان ما 206 هزار و 668 نفر است که از این تعداد چهار هزار و 164 نفر لازم التعلیم و 202 هزار و 504 نفر بزرگسال هستند، از مجموع تعداد دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور، 171 هزار و 403 در نقاط شهری و 35 هزار و 265 در نقاط روستایی و 93 هزار و 894 آنها دختر و 112 هزار و 774 نفر پسر هستند.
در این مدارس 25 هزار و 642 نفر مشغول به کار هستند، سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم.
اوج آمار ما در سال تحصیلی 89 - 88 بوده که 408 هزار و 322 نفر را در 202 مرکز تحت پوشش داشتیم و در آن زمان آمار لازم التعلیم 102 هزار و 530 نفر و بزرگسال 305 هزار و 796 نفر بوده است.
از 206 هزار دانش آموز، 20 هزار و 776 نفر در دوره متوسطه اول، و 124 هزار و 379 نفر در دوره متوسطه دوم و 60 هزار و 727 نفر نیز در دوره پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.از سال گذشته و در نظام جدید نیز 786 نفر در پایه هفتم داشتیم.

با مقایسه آمار در می یابیم که تعداد دانش آموزان و مراکز آموزش از راه دور به مرور کاهش داشته که در بازنگری ها در برنامه کوتاه مدت در صدد رفع مشکلات ان مدارس هستیم و برای توسعه این مدارس پژوهش هایی را در دست انجام داریم. تا مادامی که این پژوهش به پایان نرسد توسعه مدارس را نخواهیم داشت.
اما در بخش پذیرش دانش آموز به استان ها اعلام شده نهایت تلاش خود را کرده و دانش آموزان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل را شناسایی کنند.

در برنامه بلندمدت نیز ما باید تعریف درستی از آموزش از راه دور به عنوان یک مدل آموزشی داشته باشیم زیرساخت های قانون و مقررات آن را تعریف کنیم، برخی خلاها باید اصلاح شود.
ما اکنون در بخشی از این مجموعه آیین نامه های خاص داریم اما در بخش هایی که آیین نامه نداریم باید از قوانین مدارس غیردولتی تبعیت کنیم.

ما یک عرصه رقابتی خوب باید برای سال تحصیلی جدید ایجاد کنیم از این رو بنا داریم با برگزاری جشنواره های رقابتی در ابعاد علمی - پرورشی از تمام ظرفیت مدارس آموزش از راه دور استفاده کنیم.

س: تامین هزینه و دریافت شهریه افراد لازم التعلیم و بزرگسالان چگونه است؟

بر اساس قانون هزینه سرانه افرادلازم التعلیم را آموزش و پرورش تامین می کند که تاکنون ردیف بودجه خاص نداشته و از فصول مختلف بودجه ای تامین شده است و امکان جذب همه دانش آموزان لازم التعلیم به شرط تامین منابع وجود دارد.

اکنون برای هر دانش آموز در مدارس روزانه یک میلیون و350 هزار سرانه آموزشی در نظر گرفته می شود که در مدارس آموزش از راه دور با 40 درصد این مبلغ نیز امکان تحصیل دانش آموزان بازمانده از تحصیل وجود دارد.
بزرگسالان هم شهریه تحصیل را باید پرداخت کنند که البته رقم بسیار پایینی است، شهریه بزرگسالان تا سال 88 به صورت متمرکز اعلام می شده و از آن سال به استان ها تفویض اختیار شده و استان ها حدود 27 هزار تومان شهریه ثابت هر نیمسال و هر واحد درسی بین چهار تا پنج هزار تومان در نظر گرفته بودند. دانش آموزانی که کمتر از هشت واحد درسی گرفته بودند نیز شهریه ثابت را نصف پرداخت می کردند.

س: برای آسیب شناسی ترک تحصیل دانش آموزان چه اقداماتی انجام داده اید؟

آسیب شناسی ترک تحصیل در استان های مختلف متفاوت است ما 16 استان مرزی داریم که مسایل اقتصادی تاثیر می گذارد و مسایل فرهنگی هم وجود دارد به گونه ای که برخی روستاییان حاضر نیستند دانش آموزان دختر در مدارس شبانه روزی حضور پیدا کنند.

تجربه نشان داده هر جایی که آموزش و پرورش پررنگ حضور یافته مشکلات کاهش یافته است و در آسیب شناسی به این نتیجه رسیده اند افرادی که مدرک تحصیلی دیپلم دارند در بحث آسیب های اجتماعی تمایل کمتری به کارهای خلاف دارند.

اکنون حدود هفت هزار دانش آموز در زندان ها وجود دارند که اداره زندان ها درخواست تحت پوشش قرار دادن این افراد در آموزش از راه دور را داشته است ، ما می توانیم این ظرفیت را در توافق با نیروهای نظامی و انتظامی برای ادامه تحصیل این افراد ایجاد کنیم.

همچنین بر اساس آمار نهضت سواد آموزی حدود هشت میلیون نفر از افراد 10 تا 49 سال دارای تحصیلات ابتدایی هستند که مدارس آموزش از راه دور این ظرفیت را دارند تا در راستای ارتقا سطح تحصیلات این افراد اقدام کنند.


سخن پایانی

هیچ سیستمی بدون اشکال نیست اما نیت موسسان آموزش از راه دور خیر است آنها افرادی دلسوز هستند و سوابقشان نشان می دهد که نسبت به سرنوشت دانش آموزان علاقه مند هستند.

در سال تحصیلی جدیدی با بازنگری برخی فعالیت ها امید است سال خوبی به لحاظ کیفیت بخشی داشته باشیم.
در سال تحصیلی جدید بخش نظارت را به شدت تقویت می کنیم در رویکرد نظارتی هم به ظرفیت های درون سیستمی و برون سیستمی توجه خواهیم کرد و امید است نتیجه پژوهش های خود را امسال ببینیم و برای سال بعد از این تجربیات استفاده کنیم.

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در چهارشنبه یکم مرداد 1393 ساعت 3:8 | لینک ثابت |
وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز جهانی قدس `پیامی صادر کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیام دکتر علی اصغر فانی به شرح زیر می باشد:

باسمه تعالی

این روز هاحوادث خونین غزه، چنان فجیع و دردناک است که نمی‌توان غم سنگین ناشی از آن را با زبان و قلم بیان کرد. کودکان بی‌گناه ودانش آموزان معصوم در برابر دیدگان اشکبار پدران ومادران، با قساوت و شقاوت صهیونیست‌ها در خانه و کاشانه‌ و مدرسه ها ی خود به خاک و خون کشیده می‌شوند.

کشتار دانش آموزان و کودکان و ویران کردن مدارس آنان در حالی صورت می گیرد که مدعیان تمدن و انسان دوستی، این فاجعه عظیم انسانی را با بی تفاوتی به تماشا نشسته اند.

گذر تاریخ نشان داده است که مستکبران و طغیان‌گران، هرگز نتوانسته اند با خشونت و درندگی، فروغ آگاهی بخش اسلام و امت اسلامی را خاموش کنند. مقاومت قهرمانانه ملت فلسطین و شجاعت حیرت‌انگیز، زن و مرد و پیر و جوان آنان، ‌در برابر صهیونیست‌های غاصب گواه زنده این مدعاست که فرجام این دشمنی نابخردانه با مظلومان، پیروزی نهایی حق بر باطل است وهمانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرموده اند: صهیونیسم و دولت غاصب و مجعول صهیونیستی در فلسطین ، محکوم به فناست.

درود بیکران بر مردم مظلوم و مقاوم غزه وسلام خدابرکودکان معصوم و دانش آموزان پرپر شده راه مقاومت و شهادت باد.

بدون تردید روز جهانی قدس نماد آرمان خواهی، حق طلبی آزادی خواهان جهان برای حمایت از حق جویی و عدالت خواهی یک ملت است .

ابتکار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اقدامی است در امتداد رسالت الهی و انسانی رسولان الهی و میثاقی مبتنی بر یک حرکت و جریان اسلامی و باورسترگ انسانی است برای همراهی با ملت مظلوم فلسطین و از این جهت روز قدس روز حیات اسلام و مبدا بیداری و هشیاری امت اسلامی است.

بدون تردید این خشونتها وقساوتها ی ر‍‍ژیم غاصب اسرائیل و حامیان آشکار و پنهانش موجب می شود فرهنگیان فرهیخته و دانش آموزان عزیز بیشتر از هر زمان دیگری بر گرامیداشت میراث ماندگار و اثر گذار معمار بزرگ و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان تاکید نمایند و با حضور در راهپیمایی روز قدس خشم خودرا از کشتار بی رحمانه دانش آموزان و مردم بی گناه فلسطین به نمایش بگذارند و از حق برخورداری کودکان و دانش آموزان فلسطینی از امنیت،آرامش وصلح حمایت نمایند. معلمان و دانش آموزان ایران اسلامی ایمان دارند به فضل ویاری پروردگار، حق تاریخی این ملت به صاحبان اصلی آن بازمی گردد و صلح و آرامش پایداردر این منطقه برقرارخواهد شد.

علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

.pnu-news-row{padding:10px; width:689px; background-color:#fcf9f0;} .pnu-news-date{ width:689px; color:#000; font-family:Tahoma; font-soize:12px; background-color:#e3e3e2; border-top:2px solid #fcf9f0; text-align:center; direction:rtl; text-align:right; padding-right:20px; padding:5px 20px 5px 0px; } .pnu-news-row img{ float:left; } .pnu-news-row .content-top-news{ float:right; margin-left:8px; text-align:left; font-family:b-Nazanin; color:#000; width:260px; } .pnu-news-headline{ font-weight:bold; font-size:18px; color:#000; margin-bottom:15px; text-align:left; direction:rtl; font-family:B-Nazanin; line-height:1.6; } .pnu-news-summary{ font-size:17px; /*font-weight:bold;*/ text-align:justify; line-height:1.6; direction:rtl; font-family: b-zar; } .pnu-news-title{ font-size: 22px; font-weight: bold; color: #000; text-align: left; margin-bottom: 20px; direction:rtl; line-height: 1.6; } .content-top-news a{ display:block; } .pnu-news-content{ margin-top:10px; } .pnu-news-content,.pnu-news-content p,.pnu-news-content span{ font-size: 17px !important; text-align:justify!important; line-height: 1.6!important; direction: rtl!important; font-family: b-zar !important; font-weight: normal !important; background:none !important; } .PrintControlCaption{ display:none; } .PrintControlPicture {position:absolute; top:25px; left:10px; } .img-container{ width: 412px; height: 308px; overflow:hidden; float:left; } .img-container img{ float:left; border:6px solid #000; /* max-width:400px;*/ width: 400px; height: 296px; } #content-1-col a.More{display:none !important;} .didgah-icon,.didgah-title{display:none;} #content-1-col{min-height:810px !important;} #content-1-col .tbl_CommentSend{ margin: auto; background-color: #d4d4d4; padding: 15px; direction:rtl; } #content-1-col .horz-news-title{display:none;} #content-1-col .tbl_CommentSend td span{font-family:b-nazanin; font-weight:bold; } a.Didgah_archive_link { top: -28px; } .div_Comment_RateControl{display:none;}
نامنظر*
پست الكترونيك*
وب سایت*
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
.RefreshStyle { background: url(../Images/Refresh.gif) no-repeat; border: 0px; } .InputTextBox { font-size: 8pt; }
*
.divCommentRating { text-align: right; }
امتیاز دهی

نظرات
نامنظر*
پست الكترونيك*
نوشته شده توسط عزیز فرحانی در چهارشنبه یکم مرداد 1393 ساعت 2:57 | لینک ثابت |
به اطلاع دانش آموزان و اولیاء محترم می رساند

 

از مهرماه ۹۲ کلیه اخبار واطلاعیه های این مدارس

 

 

روی سایت جدید در پورتال همگام اعلام می گردد.

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در شنبه بیست و هشتم تیر 1393 ساعت 17:33 | لینک ثابت |
به اطلاع دانش آموزان ومتقاضیان ثبت نام در مدرسه

  آموزش ازراه دور دخترانه صدرا می رساند  این

آموزشگاه همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت

۳ تا ۸ بعد ازظهر آماده ثبت نام در دوره های راهنمایی

 تحصیلی و متوسطه وپیش دانشگاهی  برای دوره ی

 تابستان و نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲

می باشد . ضمناْ متقاضیان می توانند با شماره تلفن

 های ۳۲۲۷۴۲۵ و۳۲۲۷۴۲۷ و ۳۲۲۳۶۱۵ یا

۰۹۱۶۳۳۲۳۰۵۷ تماس بگیرند.

               مدرسه غیردولتی آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در شنبه یازدهم خرداد 1392 ساعت 21:23 | لینک ثابت |
 محل حوزه های امتحانات نهایی سوم متوسطه وپیش دانشگاهی

به شرح زیر  اعلام شد:

۱- سال سوم متوسطه علوم انسانی وعلوم تجربی دبیرستان عفاف

روبروی حوزه علمیه

۲-سال سوم ریاضی فیزیک هنرستان دارالفنون  خیابان باهنر شرقی

جنب پل الغدیر

۳-پیش دانشگاهی علوم انسانی و علوم تجربی هنرستان رسول

اعظم (ص)جنب حوزه علمیه

۴-پیش دانشگاهی علوم ریاضی  دبیرستان عفاف روبروی حوزه علمیه

                                       مدرسه غیردولتی آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392 ساعت 20:55 | لینک ثابت |
ساعت ۳۰/۱۷مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ همزمان با دبستان غیردولتی نشاط

مراسم گرامیداشت مقام معلم در مدرسه غیردولتی آموزش ازراه دور

صدرا با حضور موسس و کارکنان ودبیران در محل آموزشگاه برگزار شد.

دراین مراسم برادر فرحانی موسس آموزشگاه در رابطه با میلاد حضرت

فاطمه سلام الله علیها و تولد حضرت امام خمینی (ره) وشهید مطهری

و مقام معلم وایثارگری های او مطالبی بیان کرد. وضمن ارائه گزارشی

 از عملکرد آموزشگاه از تلاش های کارکنان ودبیران تشکر وقدردانی

نمود. در پایان موسس ومدیر آموزشگاه هدایایی به کارکنان و دبیران 

 اهداء کردند. ودر مقابل کارکنان ودبیران نیز هدایایی به موسس و

مدیر آموزشگاه تقدیم کردند.

                      مدرسه آموزش ازراه دور دخترانه صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 ساعت 20:28 | لینک ثابت |
 برنامه امتحانات داخلی دوره ی راهنمایی ومتوسطه وپیش دانشگاهی

ومحل برگزاری این امتحانات اعلام شد. طبق برنامه ارسالی از اداره

آموزش وپرورش شادگان  محل برگزاری امتنات داخلی این آموزشگاه در

  اردیبهشت ماه ۹۲ به شرح زیر می باشد:

۱-امتحان داخلی پایه دوم راهنمایی مدرسه دخترانه شهید کاظمی

ساعت ۳۰/۹صبح خیابان  باهنر شرقی

۲- امتحان هماهنگ سوم راهنمایی مدرسه دخترانه شهید کاظمی

ساعت ۸صبح خیابان باهنر شرقی

۳- امتحان داخلی دوره ی متوسطه وپیش دانشگاهی دبیرستان

بزرگسالان اطهر روبروی حوزه علمیه

دانش آموزان گرامی هرچه سریعتر برای دریافت برنامه امتحانی به

 دفتر این آموزشگاه مراجعه نمایند.

                       مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 ساعت 20:3 | لینک ثابت |

      به اطلاع دانش آموزان دوره ی متوسطه

      وپیش دانشگاهی می رساند  شروع

    امتحانات داخلی غیرنهایی از ۱۷/۲/۱۳۹۲

    اعلام شد. بدیهی است به محض وصول

   برنامه امتحانات داخلی ونیز محل برگزاری

   امتحانات مراتب به اطلاع دانش آموزان عزیز

  خواهد رسید. یاد آوری می نماید کلاس های

    حضوری ورفع اشکال لغایت ۱۶/۲/۱۳۹۲

    دایر خواهد بود.

              مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در جمعه سی ام فروردین 1392 ساعت 21:48 | لینک ثابت |
    به اطلاع دانش آموزان پایه سوم راهنمایی این

  آموزشگاه می رساند برنامه همانگ استانی امتحان

  نوبت دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ اعلام گردید.دانش

 آموزان جهت دریافت برنامه امتحانی به دفتر آموزشگاه

 مراجعه نمایند. ضمناْ شروع امتحانات مذکور از تاریخ

۹۲/۲/۲۱ لغایت ۱۳/۳/۹۲ می باشد.

               مدرسه آموزش ازراه دور صدرا شادگان

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در جمعه سی ام فروردین 1392 ساعت 21:34 | لینک ثابت |
برنامه امتحانات نهایی پایان نیمسال دوم سال

تحصیلی۹۲-۹۱ دوره متوسطه وپیش دانشگاهی  

اعلام شد. دانش آموزان جهت دریافت برنامه به

دفتر این مرکز مراجعه نمایند. شایان ذکر است

شروع امتحانات از۲۵/۲/۱۳۹۲ می باشد.

               مرکز آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 ساعت 14:24 | لینک ثابت |
 فرارسیدن ایام خجسته دهه ی مبارکه ی فجر و

پیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی رابه دانش آموزان

 وهمکاران  عزیز و همه  هموطنان تبریک و تهنیت

عرض می نمائیم.

                مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه نهم بهمن 1391 ساعت 23:53 | لینک ثابت |
در راستای تکمیل سیستم هوشمند و بالا بردن

امنیت آموزشگاه  سیستم دوربین مدار بسته در

مدرسه غیردولتی آموزش ازراه دور صدرا همزمان

با دبستان نشاط  نصب وراه اندازی شد.

              مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه نهم بهمن 1391 ساعت 23:47 | لینک ثابت |
 سالگرد ولادت با سعادت رسول  اعظم صلی الله علیه وآله وسلم

 وامام جعفر صادق علیه السلام را به همه دانش آموزان وهمکاران

گرامی و مسلمانان  جهان تبریک وتهنیت می گوئیم.

 

                     مدرسه غیردولتی آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه نهم بهمن 1391 ساعت 23:42 | لینک ثابت |
 با توجه به اینکه ثبت نام نیمسال دوم ۹۲-۹۱  این آموزشگاه شروع

شده است . لذا دانش آموزان  گرامی سریعاْ جهت ثبت نام وانتخاب

 واحد به این آموزشگاه مراجعه نمایند. در ضمن این آموزشگاه همه

روزه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ آماده ثبت نام از متقاضیان می باشد. 

                            مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در سه شنبه سوم بهمن 1391 ساعت 1:2 | لینک ثابت |
 به اطلاع دانش آموزان گرامي مي رساند محل حوزه هاي امتحاني

دي ماه ۱۳۹۱ به شرح زير اعلام مي گردد.

۱- امتحانات دوم وسوم راهنمايي   در مدرسه راهنمايي  شهيد كاظمي

۲- امتحانات نهايي دوره متوسطه همه رشته ها در هنرستان حضرت

رسول اعظم (ص) جنب حوزه علميه

۳-امتحانات نهايي دوره ي پيش دانشگاهي هنرستان دارالفنون واقع

در خيابان باهنر شرقي

۴- امتحانات داخلي (غيرنهاييدوره هاي متوسطه وپيش دانشگاهي

دبيرستان بزرگسالان اطهر روبروي حوزه علميه

                               مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی ام آذر 1391 ساعت 18:56 | لینک ثابت |
 قابل  توجه دانش آموزان  سال سوم متوسطه و پیش دانشگاهی

 نظر به اینکه برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱ 

دروس نهایی دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی در دی ماه ۱۳۹۱ به

 این مرکز ابلاغ شده است . لذا دانش آموزان جهت دریافت برنامه امتحانات

 نهایی به دفتر این مرکز مراجعه نمایند.

                                 مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در جمعه بیست و ششم آبان 1391 ساعت 23:20 | لینک ثابت |
 محرم وصفر است که اسلام را زنده نگه داشته است .امام خمینی (ره)

 ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام ) 

را به همه شیعیان جهان تسیلیت عرض می کنیم.

 

           مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در جمعه بیست و ششم آبان 1391 ساعت 23:10 | لینک ثابت |

با عنايت به  لزوم آموزش در دوره ي پيش دانشگاهي  به شيوه ي

سالي واحدي  به استناد آيين نامه ي اخير كه از سوي معاونت محترم

 آموزش متوسطه وزارت صادر شده است . مقتضي دانش آموزان

 هرچه سريعتر بادر دست داشتن  برگه ي انتخاب واحد قبلي به واحد

ثبت نام اين مركز مراجعه نمايند.

                            مركز آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در جمعه پنجم آبان 1391 ساعت 12:15 | لینک ثابت |

  به  استناد بخشنامه  تطبيق دروس نيمسالي واحدي با دروس سالي واحدي دوره ي پيش دانشگاهي لازم است دانش آموزان متقاضي ادامه تحصيل  در اين مركز كه بخشي ازدروس خودرا به شيوه ي نيمسالي واحدي گذرانده اند هرچه سريعتر جهت تطبيق دروس خود با دروس سالي واحدي ودريافت كارنامه تطبيق به كارشناسي آموزش متوسطه اداره آموزش وپرورش مراجعه نمايند.

                                     مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در جمعه پنجم آبان 1391 ساعت 12:6 | لینک ثابت |
    فرارسيدن اعياد خجسته قربان وغدير خم 

    اعياد عبادت و ولايت را به همه هم ميهنان

    ومسلمانان جهان تبريك وتهنيت مي گوئيم.

 

             مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در جمعه پنجم آبان 1391 ساعت 11:49 | لینک ثابت |

همزمان با هوشمند سازي  كلاس هاي دبستان 

 غيردولتي نشاط در تايخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ علاوه بر۲

كلاس قبلي ۳ كلاس ديگر مركز آموزش از راه

دور صدرا هوشمند شدند.

                       مركز آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در شنبه بیست و دوم مهر 1391 ساعت 21:44 | لینک ثابت |

 از دانش آموزان علاقمند به شرکت در اردوهای درون 

 استانی در خواست می شود جهت ثبت نام برای 

 شرکت در اردوهای درون استانی به دفتر آموزشگاه 

 مراجعه نمایند.

 

                          مرکز آموزش ازراه دور صدرا

 

 

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در چهارشنبه نوزدهم مهر 1391 ساعت 19:48 | لینک ثابت |
۱-برگزاری کلاس های هدایت آموزشی ( کلاس حضوری) در ۴روز اول هفته

۲- استفاده از کتاب های خود آموز ونرم افزار های آموزشی  علاوه برکتابهای عادی

۳-تشکیل گروه های مطالعاتی همدرس و انجام مطالعات و تحقیقات وفعالیتهای گروهی خارج از کلاس

۴-استفاده از کتابخانه ومنابع درسی وغیردرسی

۵- استفاده از کلاس های هوشمند

۶-برگزاری مراسم تربیتی از جمله مراسم آغازین و نماز جماعت ومراسم جشن یا عزاداری درمناسبت های مختلف ملی ومذهبی  و ....

۷- شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی وهنری وکسب رتبه های ممتاز منطقه ای واستانی وکشوری در سال های قبل

۸-برگزاری اردوهای علمی وتربیتی وتفریحی ازجمله اردوهای انجام شده تاکنون شامل :زیارت شلمچه و بازدید از موزه دفاع مقدس در خرمشهر- زیارتگاه خضر نبی و قدمگاه امام رضا (ع) و زیارتگاه سید عباس در آبادان-پارک ارم وزیارتگاه سید یحیی در ماهشهر- زیارتگاه سید هاشم در رامشیر- زیارتگاه علی بن مهزیار و کارخانه دز ماکارون و کشت وصنعت نیشکر فارابی در اهواز- زیارتگاه های شوشتر- مرقد سبز قبا در دزفول- دانیال نبی (ع) و آثار چغا زنبیل و کارخانه شیر پگاه در شوش - بی بی حکیمه در گچساران - حضرت معصومه (س) در قم - مرقد حضرت امام خمینی (ره) وشاه عبدالعظیم حسنی در تهران و حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در چهارشنبه نوزدهم مهر 1391 ساعت 19:28 | لینک ثابت |

 ضمن تبريك وتهنيت به كليه فارغ التحصيلان دوره ي پيش دانشگاهي اين مركزكه در آزمون سراسري ۱۳۹۱ پذيرفته شده اند از آن عده از پذيرفته شدگان كه تاكنون كارنامه كنكور خودرا به اين مركز تحويل نداده اند خواسته مي شود هرچه سريعتر نسبت به تحويل تصوير كارنامه خود اقدام نمايند. شايان ذكر است اين مركز مراسم تقدير از قبول شدگان كنكور برگزار خواهدكرد. 

 

                           مركز آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه هفدهم مهر 1391 ساعت 20:48 | لینک ثابت |
 مشخصات پذيرفته شدگان اين مركز در كنكو ۱۳۹۱ در مراكز آموزش عالي (تاكنون به مركز اعلام شده )

۱- سهيلا سداوي   رشته جغرافياي روستايي

۲-مقارب آلبوخنفر  رشته مهندسي مديريت پروزه

۳-حيات هنرور        رشته مديريت صنعتي

۴-هاجر جنامي      رشته الهيات فقه وحقوق اسلامي

۵-سناء سالمي    رشته مهندسي كشاورزي

۶-آسيه عقابي    رشته مهندسي كشاورزي

۷-فاطمه اميني پور رشته علوم تربيتي

۸-زينب اميني پور    رشته كتابداري

۹-زينب سكراني     رشته تاريخ تمدن

۱۰-مهديه سالاري     رشته روانشناسي كودكان استثنايي

۱۱-هناء علي نزاد      رشته امور تربيتي

۱۲-مريم سداوي       رشته مندسي كشاورزي

۱۳-فاطمه كاملي     رشته مهندسي آب وخاك

۱۴-ايمان ضاحي اصل    رشته مهندسي كشاورزي

۱۵-مريم ربيحاوي         رشته علوم اجتماعي

۱۶-ناديا محسن زاده    رشته جغرافياي روستايي

۱۷-امل شاخوري پور رشته الهيات

۱۸-ناديه شاخوري پور رشته فلسفه

۱۹-مريم فرحاني   رشته مهندسي كشاورزي

۲۰-سكينه موسوي صالمي  رشته حقوق

۲۱-مريم جنامي راد   رشته الهيات

۲۲-امينه شطيطي زاده رشته مهندسي كشاورزي

۲۳-سميه خرمي     رشته الهيات

۲۴-دجله دايخ زاده    رشته آب وهوا شناسي

۲۵-شهين عبداليان  رشته زبان وادبيات عرب

۲۶- الهام سلمان زاده رشته ادبيات فارسي

۲۷-خديجه مجدم بدران    رشته الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي

۲۸-عاليه صوفي زاده    رشته علوم اجتماعي

۲۹-فرشته چهلي صبي   رشته شيمي كاربردي

۳۰- مریم تعینی فرد        رشته جغرافی روستایی

 

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در دوشنبه هفدهم مهر 1391 ساعت 20:36 | لینک ثابت |

نظر به اينكه برگزاري اردوها  وگردش علمي وزيارتي  ازبرنامه هاي سالانه  اين

 آموزشگاه مي باشد. در سال تحصيلي۹۲-۹۱ نيز با اخذ مجوز از اداره آموزش وپرورش

اردوهاي درون  استاني وبرون استاني در طول سال  تحصیلی برگزار خواهد شد .

بديهي است اولويت شركت در اردوها با دانش آموزان ممتازدرسي وفعال در زمينه

پرورشي  مي باشد.

                                                      مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در یکشنبه شانزدهم مهر 1391 ساعت 21:6 | لینک ثابت |
 

دانش آموزان عزيز مي توانند جهت تهيه كتابهاي درسي

 وخود آموز ونرم افزار هاي آموزشي دوره هاي راهنمايي،

 متوسطه وپيش دانشگاهي به مسئول انتشارات وتوزيع

 كتب اين مركز مراجعه نمايند.

                             مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در سه شنبه یازدهم مهر 1391 ساعت 18:13 | لینک ثابت |
قابل توجه دانش آموزان گرامي

با توجه به اينكه كلاس هاي هدايت آموزشي (حضوري) اين مركز از هفته اول مهرماه شروع شده است

از دانش آموزان درخواست مي شود در كلاس هاي مذكور شركت نمايند.ضمناً دانش آموزاني كه تاكنون

موفق به ثبت نام نشده اند سريعاً جهت ثبت نام مراجعه نمايند.

روزهاي تشكيل كلاس ها : شنبه تا سه شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۸

 

                                               مدرسه آموزش از راه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در سه شنبه یازدهم مهر 1391 ساعت 18:2 | لینک ثابت |

   شروع سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ را به دانش

   آموزان عزیز و اولیاء ودبیران وکارکنان محترم

 تبریک وتهنیت عرض نموده  و توفیق وشادکامی

برای همگان آرزومندیم.

                             مدرسه آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در پنجشنبه سی ام شهریور 1391 ساعت 22:10 | لینک ثابت |
قابل توجه دانش آموزان ومتقاضیان ثبت نام

در آستانه شروع سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ وبه منظور ثبت اطلاعات دانش آموزان در سامانه ثبت نام و کلاس بندی و تنظیم برنامه هفتگی وشروع به موقع کلاس های هدایت آموزشی مقتضی است  سریعاً جهت ثبت نام ، انتخاب واحد وتکمیل مدارک به این مرکز مراجعه نمایند.

 

                    مدرسه غیردولتی  آموزش ازراه دور صدرا

نوشته شده توسط عزیز فرحانی در یکشنبه نوزدهم شهریور 1391 ساعت 20:0 | لینک ثابت |